Ansökan om stödinsatser från socialtjänsten

LÄS MER

Ansökan om stödinsatser från socialtjänsten

I Söderhamn är det vuxenenhetens socialsekreterare som ansvarar för att utreda behov av stödinsatser för vuxna personer.

Gällande missbruk delar vuxenenheten ansvaret med regionen - Söderhamns beroendecentrum.

På Beroendecentrum Söderhamn är kommunens behandlare samlokaliserade med Region Gävleborgs sjuksköterskor. För rådgivning och tidsbokning till sjuksköterska ring 0270-770 31 eller logga in via 1177 Mina Vårdkontakter. Du kan vända dig sjuksköterskor för råd och stöd utan remiss.


Du som anhörig till person med ett missbruk, kan vända dig direkt till anhörigstödjare på tel: 0270 – 743 81, för att få stöd i din situation.

Du som lever i en våldsam relation kan, utöver att få stöd från socialtjänsten, även få stödsamtal via kvinnojouren Stöttan, tel: 010-471 10 99, eller webbplats: www.kvinnojourenstottan.se

Du som utövar våld kan, utöver att få stöd från socialtjänsten, få stödsamtal via mansjouren, tel: 08 – 30 30 20, eller webbplats, www.mansjouren.se

Vård och behandling av missbruksproblem kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på vilket behov av stöd personen har. Socialsekreterare utreder behovet tillsammans med dig med stöd av ASI intervju.
I första hand ges insatser genom kommunens interna resurser, men ibland finns det behov att du får stöd av externa behandlingshem/hem för vård eller boende (HVB).

 

Om du är osäker på om vad vuxenenheten kan hjälpa dig med så kan du alltid kontakta vuxengruppen
Tel: 0270-75000 (mån-tors, 13:15-15:00, fre 8:30-11:00)
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

 

Vad händer sedan?
När du gjort en ansökan inleder socialtjänsten en utredning och ansvarig socialsekreterare tar kontakt med dig för att boka in träffar för utredningssamtal. Utredningen är ett underlag för att bedöma om du har rätt till det stöd/vård som du ansökt om. 

Ärenden via den här e-tjänsten kontrolleras endast helgfria vardagar under kontorstid.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa