Här hittar du information om Söderhamns kommuns e-tjänster

För att använda vissa av kommunens e-tjänster behöver du har någon form av e-legitimation för att din identitet ska kunna säkerhetsställas. För närvarande har vi stöd för användning av BankID, Mobilt BankID och Telia. 

Skicka in

När du klickar på ”Skicka” så kommer ditt ärende att skickas in och blir då en allmän handling. Vem som helst kan begära att få ut allmänna handlingar men myndigheten gör alltid en sekretessprövning före ett eventuellt utlämnande.

Spara

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas ditt ärende på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till det. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad är den ingen allmän handling och det är bara du som kan se den. För att fortsätta arbetet med ditt ärende loggar du in på ”Mina sidor” med hjälp av din e-legitimation.

Kommunen kan inte se eller börja behandla ditt ärende förrän du slutfört e-tjänstens samtliga steg och klickat på ”Skicka”.

Mina sidor

Under fliken "Mina sidor" och "Mina ärenden" hittar du dina pågående och historiska ärenden du har skickat in när du varit inloggad. Du har även möjlighet att skicka och ta emot meddelanden kopplat till specifika ärenden. Under "Mina bokningar" hittar du dina eventuella bokningar som har gjorts i E-tjänstplattformen. Här kan du också av- /omboka de bokningar som du har gjort.  

Ärenden på ”Mina sidor” är synliga fram till att de gallras av ansvariga för e-tjänsten. När ärendet gallras tas det bort hos Söderhamns kommun och slutar visas på ”Mina sidor”.

Hur vet jag att mitt ärende skickats in?

När du klickat på ”Skicka” i e-tjänsten visas en sida där det står ”Ditt ärende är nu inskickat” i en grön ruta högst upp på sidan. Ditt ärende visas också på dina ”Mina sidor” om du var inloggad med e-legitimation när du skickade in ditt ärende och i de tjänster där du ombeds uppge din e-postadress skickas också en bekräftelse till den i de flesta fall.

Anonymitet

I några av E-tjänsterna finns frågan om du vill skicka in ärendet anonymt eller ej. Trotts att du är inloggad med Bank-ID och önskar vara anonym så garanterar vi att systemet avidentifierar alla kontaktuppgifter och du förblir anonym. Ärendet går då inte att följa under "Mina sidor". 

 

E-legitimation

Vad är en e-legitimation?

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. Mer information om E-legitimation hittar du på Skatteverkets hemsida

Fördelen med e-legitimation?

I flera av E-tjänsterna är det krav på e-legitimation. Detta för att vi ska vara säkra på att du är du när du startar en E-tjänst. Vi har även möjlighet att hämta information från Skatteverket vilket i sin tur underlättar ifyllnad av E-tjänsten. Du har även möjlighet att följa ditt ärende under "Mina sidor" när du har loggat in med e-legitimation.

Vilken e-legitimation kan jag använda?

Idag har vi stöd för användning av BankID, Mobilt BankID och Telia.

Hur skaffar jag en e-legitimation?

Dels så krävs det att du har ett svensk personnummer. Ansökan om e-legitimation gör du hos din bank. Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida

 

GDPR

Söderhamns kommun ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos oss. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter.

Mer information om GDPR finns att läsa på: Söderhamns kommun