Anmälan om eldstad/rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att installera en eldstad eller rökkanal måste du lämna in anmälan till Samhällsservicenämnden. I vissa fall krävs anmälan även för att ersätta en befintlig eldstad.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd
  • Byte av eldstadsplan (golvskydd till kamin)
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Exempel på åtgärder som kräver anmälan

  • Nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal
  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets
  • Byte eller ändring av skorsten
  • Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion

Här kan du läsa mer information om eldstad & rökkanal

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa