Värmepump - Anmälan bergvärme

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om/Ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och 7 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Söderhamns kommun.

Anmälan/ansökan ska lämnas in minst 6 veckor före beräknad arbetsstart. Blankett som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor kommer att sändas tillbaka till sökanden och innebär således förlängda handläggningstider.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa