Stiftelsen Anna och Evald Larssons studiefond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stipendium kan delas ut till elev, främst i åldern 13-30 år, som varit bosatt och mantalskriven i Mo församling under minst fem år. Stipendium får inte ges till studerande vid läroanstalt där politisk propaganda bedrivs.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 5 762 kr (beloppet gällde 2021)
Utdelning sker efter beslut av Sektor barn och lärande.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa