Stiftelsen Magasinkassefonden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utdelas för fortsatt utbildning efter genomgången grundskola, företrädesvis till jordbrukarungdom.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 4 731 kr (beloppet gällde 2021)
Utdelning sker efter beslut av Sektor barn och lärande.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa