Stiftelsen Ruth och Margit Liljeblads fond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utdelas till elever vid Stenbergaskolan i Ljusne som ägnar sig åt trädgårdslära eller liknande. Om ingen sådan elev finns ska ändå stipendium utdelas till sökande elev.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 13 168 kr (beloppet gällde 2021)
Utdelning sker efter beslut av ordförande i sektor barn och lärande och rektor vid Stenbergaskolan.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa