Meddela förändrad skolgång från gymnasieskola - för skolpersonal

LÄS MER

Alla kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat sin gymnasieutbildning och som inte fyllt 20 år.

Här kan du som skolpersonal meddela kommunens aktivitetsansvar (KAA), att en elev har hoppat av gymnasiet eller gymnasiesärskolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa