Specialkost och anpassad kost i förskola och skola läsår 23/24

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Specialkost
Specialkost är en kost anpassad till ett visst sjukdomstillstånd och avser medicinskt motiverade avvikelser från den normala kosten. Det kan bero på kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost. För att säkerställa att barnet eller eleven får rätt kost, serveras specialkost av medicinska skäl endast till de som har ett aktuellt intyg*/journalanteckning*. Intyg/journalanteckningar kan scannas eller fotas för att bifogas digitalt.


Anpassad kost 

Anpassad kost är en kost anpassad för att barn och elever ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan och utgår ifrån rätten till anpassningar huvudsakligen enligt diskrimineringslagstiftningen. Uteslutning av vissa livsmedel på grund av religiösa och kulturella skäl samt olika anpassningar av mat och/eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett par exempel på anpassade måltider.

Barn och elever med fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuds i första hand en alternativ matsedel med samma återkommande rätter varje vecka. Detta innebär att barn och elever med dessa behov får en utökad valmöjlighet och alltså kan välja mellan upp till tre maträtter/dag.  

 

Ansök om specialkost/anpassad kost

  • Ta reda på om barnet/eleven har behov av specialkost/anpassad kost i samverkan med sjukvården.
  • Lämna uppgifter i e-tjänsten och skriv under med e-legitimation. 
  • Informera pedagoger på förskolan/skolan om barnets/elevens specialkostbehov och/eller behov av anpassad kost och eventuella reaktioner. 
  • Om behoven ändras under läsåret eller vid byte av förskola eller skola, gör du en ny beställning i denna e-tjänst. Det är även viktigt att avbeställa i denna e-tjänst när behov av specialkost och/eller anpassad kost inte längre finns. 
  • Alla ansökningar för specialkost och/eller anpassad kost ska förnyas inför varje läsår. 
  • Vid glutenintolerans, som är ett livslångt tillstånd, ska en specialkostansökan skickas in inför varje läsår, men tidigare utskrivna intyg/journalanteckningar kan bifogas. 
  • Vi serverar aldrig jordnötter, nötter, mandel och sesam eller livsmedel som innehåller någon av dessa i våra förskole- och skolverksamheter.

* Gäller ej allergier/överkänslighet mot frukt och/eller grönsaker samt beställning av laktosreducerad kost
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa