E-förslag

LÄS MER

Har du en idé om att förbättra eller utveckla Söderhamn? Då kan du skicka in e-förslag (elektroniskt förslag) till Söderhamns kommun.

 

Lämna e-förslag

Genom e-förslag vill Söderhamns kommun skapa en öppen och transparent förslagsprocess. Alla ska kunna se vilka frågor kommunens medborgare är engagerade i. E-förslag ger dig möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dig. Du kan själv marknadsföra ditt förslag genom olika kampanjer, till exempel i sociala medier.

 

Rösta på e-förslag

E-förslag publiceras här under tre månader. Kommunmedlemmar kan rösta för att stödja ett förslag (kommunmedlem=den som är folkbokförd i kommunen äger fast egendom i kommunen eller betalar kommunalskatt i Söderhamn).

  • För förslag som har skickats in senast 2021-12-31 krävs det minst 25 röster för att går vidare till politisk beredning.
  • För förslag som har skickats in från och med 2022-01-01 krävs det minst 100 röster för att gå vidare till politisk beredning.

Via länken nedan hittar du aktuella e-förslag som är öppna för omröstning. Du kan även se tidigare inskickade e-förslag. Inloggning med Bank-ID krävs för röstning av e-förslag.

Inskickade e-förslag

Du kan även prenumerera på inskickade förslag via RSS

 

Publiceras mitt e-förslag på en gång?

Vi behöver granska ditt förslag innan det publiceras. Publicering sker vanligtvis inom sju arbetsdagar. Vi granskar enligt följande kriterier:

  • Förslaget måste röra en fråga inom kommunens ansvar. Vissa frågor kanske hör till en annan myndighet eller instans.
  • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
  • Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller bistånd.
  • Om förslaget rör en fråga när verksamhet själv beslutar överlämnas förslaget som en synpunkt direkt till aktuell förvaltning.

 

Mer information

Mer information om hur du gör och vad som händer när ett e-förslag har skickats in finns att läsa via länken nedan:

E-förslag Söderhamns kommun

Fråga om inloggning

Om du väljer att inte logga in kommer du inte...

  • kunna styra mailutskick som skickas till dig
  • kunna följa ditt ärende via "Mina sidor"
  • kunna ta emot/skicka meddelanden gällande ditt ärende
  • följa status på ditt E-förslag
Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa