Anpassad grundskola - samtycke för bildpublicering

LÄS MER

Skolor i Söderhamns kommun informerar om verksamheterna på kommunens webbplats. Det är av stort värde att kunna presentera verksamheterna med bilder. Barn och elever kan finnas med på bild bl a vid utflykter och uppträdanden i samband med skolavslutning. Även barn och elevers arbeten kan förekomma på bild.