Förening - Ansökan för lotteritillstånd

LÄS MER

Registrering för lotterier som gäller under en femårsperiod söks enligt spellagen 6 kap och 9§.