Förening - Arrangemangsbidrag

LÄS MER

Arrangemangsbidrag kan sökas för såväl kulturarrangemang, idrottsarrangemang och övriga arrangemang som är avsedda att stödja föreningens ordinarie verksamhet.