Förening - Bidrag till allmän samlingslokal

LÄS MER

Med allmän samlingslokal menas en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Du kan göra din ansökan mellan 15 februari till 15 mars.