Förening - Hyresbidrag

LÄS MER

Bidraget kan sökas av förening som hyr anläggning eller lokal för aktivitetsstödsberättigad verksamhet och som samhällsservicenämnden bedömmer angelägen för kommunen eller föreningen.Ansökan görs via e-tjänst senast 25 februari.