Förening - Investeringsbidrag

LÄS MER

Investeringsbidrag till bidragsberättigad förening kan utgå med högst 50% av den del av bruttoinvesteringen som inte täcks av andra offentliga bidrag. Investeringen ska avse anläggning som föreningen äger och som finns upptagen i föreningens balansräkning.