Förening - Verksamhetsbidrag för kultur- och konstverksamhet

LÄS MER

Verksamhetsbidrag kan utgå till föreningar som bedriver kultur och konstverksamhet. Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt kulturliv i hela kommunen.