Föreningsbidrag från Välfärdsnämnden, Ansökan

LÄS MER

För föreningar som erbjuder aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.