Förskola - avtal om delad barnomsorgsavgift

LÄS MER

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och barnet växelvis bor hos föräldrarna och bådaföräldrarna har behov av barnomsorg för barnet, kan var och en debiteras utifrån respektive hushåll.Två avgifter utgår därmed för ett barn men summan överstiger ej maxbeloppet.