Förskoleklass - anmälan om uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Har kan du göra anmälan om uppskjuten skolplikt. Skolplikten inträder det kalenderår barnet fyller 6 år.