Förtroendevald: Arvode för sammanträden, ersättning för resor (gruppansökan)

LÄS MER

När du som är kommunalt förtroendevald ansöker om arvode för sammanträden och ersättning för resor använder du den här blanketten.