GDPR - begäran om utdrag av personuppgifter

LÄS MER

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.