Grundskola - kontaktuppgifter krissituation

LÄS MER

Här kan du uppdatera till aktuella kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare, ifall vi behöver komma i kontakt brådskande. Du kan även lägga till information om eventuella allergi och mediciner för barn/elev.