Hemsändningsbidrag, ansökan för butik

LÄS MER

Butiker med dagligvaruhandel kan teckna ett avtal med kommunen om bidrag för hemsändning eller inköpsturer för privatpersoner som inte själva kan ta sig till butiken.