Lotteri, arvode för kontrollant

LÄS MER

Kommunen betalar ut arvode till lotterikontrollant.