Studieförbund, bidrag till lokal verksamhet - ansökan

LÄS MER

Bidrag utgår till - inom kommunen verksamma - studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Som grund för fördelningen av kommunalt bidrag ligger den verksamhet som berättigar till statsbidrag för folkbildningsverksamhet.