Överförmyndaren - Ansökan om samtycke till rättshandling

LÄS MER

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens tillstånd, oavsett storleken på barnets tillgångar. Det gäller bland annat:om barnet är inblandad i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrättom barnet är delägare i samma dödsbo som duom barnet ska låna pengar eller låna ut pengarom barnet ska driva ett företag.