Förening - Elitbidrag

LÄS MER

Elitbidraget syfte är att ge stöd till idrottsföreningar att bedriva verksamhet på högsta nationella elitnivå samt verka som en möjliggörare för lokala förmågor att utvecklas till elitnivå och fortsatt vara bosatt och verksam i kommunen.