Överförmyndaren - Ansökan om god man eller förvaltare

LÄS MER

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av den hjälpbehövande själv, make/sambo eller närmaste släktingar.