Orosanmälan för barn

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialnämnden.

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningsgruppen
Tel: 0270-75000 (08:30 - 11:00, 13:15 - 15:00)
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Trettondagsafton, skärtorsdag, Valborgsmässoafton, dag före Kristi Himmelsfärd samt dag för Alla Helgons dag hanteras anmälningar som inkommit efter kl. 12.00 nästkommande vardag. Vid ärenden som inte kan avvaktas till nästkommande vardag, vänligen kontakta socialjouren efter kl. 14.30, alternativt vid akuta behov, ring 112. Se information nedan.

Vid akuta behov utanför kontorstid

Socialjour 026-10 02 25

Socialjouren tar emot anmälningar rörande barn och ungdomar samt vuxna missbrukare. 
När socialkontoret är stängt kan du vända dig till Socialjouren som ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Socialjouren är stationerad i Polishuset i Gävle.

Telefontider Socialjouren:
Måndag - Torsdag 17.00 - 23.00
Fredag 17.00 - 02.00
Lördag 16.00 - 02.00
Söndag 16.00 - 23.00

Behöver du göra akuta anmälningar när både socialtjänsten och Socialjouren har stängt, ring SOS Alarm 112. SOS Alarm kontaktar då Socialjourens beredskap.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa