Klagomål - Tillsyn och prövning

LÄS MER

Klagomål som t.ex. gäller störning i inomhusmiljö (buller, fukt, mögel etc.), miljöproblem utomhus (utsläpp, rök, nedskräpning etc.) eller olovligt uppförd byggnad.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa