Överförmyndaren - Synpunkt eller klagomål på god man, förvaltare eller förmyndare

LÄS MER

Klagomål eller synpunkter på hur en ställföreträdare sköter sitt uppdrag lämnas skriftligt. Du ska uppge namn på ställföreträdare och huvudman samt de synpunkter och/eller klagomål du har. Kom ihåg att underteckna och datera din skrivelse, lämna kontaktuppgifter om vi behöver kontakta dig.