Fondmedelansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna E-tjänst kan du ansöka om fonder inom Arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för utdelning av medel ur de olika donationsstiftelserna som har social karaktär.

 

Hur länge är ansökan öppen?

Ansökan är öppen till och med 2021-04-30. Efter detta datum kommer det inte längre vara möjligt att skicka in ansökningar. 

 

Utdelningsbart belopp tidigare år (2020)

Stiftelsen Söderhamns Sociala Fond      

 22 036:-

Stiftelsen Wennströmska Minnesfonden

 479 157:-

Stiftelsen Fastigheten Mamre N:O 1      

 1 489:-

Stiftelsen Oscar Zacheus o Gerda, Ericssons Fond

 812 430:-

Stiftelsen Edlingska Fonden

 39 622:-

Stiftelsen Olof Söderholms barnhemsfond

 3 887:-

Stiftelsen Frida Bodells Fond

 2 478:-

Mer information om fonderna och för vem dessa riktar sig till hittar du här: Mer information om fonderna

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa